corporate story

Wayland Energy vroeg Kwieker communicatieteam om haar verhaal te verwoorden en te verbeelden. We begonnen met een pay-off, een korte leus die zegt waar Wayland de energie vandaag haalt. ‘It’s in our nature.’ zegt het allemaal. De oorsprong van het bedrijf, het leveren van energie aan de glastuinbouw en de duurzame oplossingen die letterlijk uit onze natuur komen. Na de pay-off maakten we de corporate story en de visualisatie ervan. Een rond verhaal!