Skip to main content

Van je buren moet je het hebben! Naast ons op de Nassaulaan is Europa decentraal gevestigd. Hét kenniscentrum voor decentrale overheden als het gaat om Europese regelgeving. De mensen van het kenniscentrum helpen bijvoorbeeld gemeenten bij alle vraagstukken over Europees recht en beleid. Europa decentraal is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). En helemáál slim van het kenniscentrum: ze kiezen voor Kwieker communicatieteam om onder meer het komende 15-jarige bestaan te voorzien van thema, tekst en vormgeving! Wordt vervolgd!