Skip to main content

Kunnen jullie een slogan voor ons maken? Zo’n tagline of pay-off of hoe noem je zo’n regeltje ook alweer? Benamingen voor zo’n regeltje worden vaak door elkaar gebruikt, maar het zijn verschillende zinnetjes.

Slogan: een regel waarmee je campagne voert of een actie aankondigt. Een regel die morgen anders kan zijn, bijvoorbeeld inhakend op actualiteit. Niet te verwarren met slagzin die je afmaakt voor een minuut gratis winkelen. Een zin waar je zin van krijgt.

 

Tagline: een regel die zonder omwegen zegt wat je doet. Spreekt het hoofd aan. Denk aan [NAAM BEDRIJF], Training & Consultancy. Staat dicht bij je logo, verklaart een hoop.

Pay-off: een unieke, pakkende, prikkelende regel die met alle ruimte voor creatief zegt waarom of hoe je het doet. Waar je voor staat. De onderscheidende factor, de ultieme belofte. Spreekt het hart aan. Een zin voor de lange termijn. Zoals de ‘Just do it’ van Nike.

Met deze drie regels vertel je een compleet verhaal. Ze komen bijvoorbeeld samen in een advertentie. Ze spelen samen een spel. De slogan maakt je wakker of warm, trekt de aandacht. De tagline verduidelijkt waar nodig en de pay-off kopt ‘m in en laat zien dat je goed zit.