Skip to main content

Hèt adviesbureau in zus en zo. Dè partner in dingen. Als bedrijven zichzelf op de borst slaan, doen ze dat vaak nét verkeerd. Zónde! Want als je ergens de nádruk op wil leggen, gebruik je hét énige échte klemtoonteken: accent aigu. Dus een streepje van linksonder naar rechtsbóven. Máár, zeggen ze dan: je hóórt toch è en geen é? Klópt! Maar het gaat hier níet om uitspraak, zoals in café (cafeeee), maar om accentueren: hét café. Dit streepje heeft dus twee functies (nadruk en klank), héél handig. Maar vaak wordt dus het verkéérde streepje gebruikt. Het streepje van linksboven naar rechtsonder (accent grave). Dat heeft maar één functie: het aangeven van de juiste uitspraak. Mèèèh, blèren, scène. Alléén dán, gráág.